fbpx

Co z tą energią? Czyli fotowoltaika w obiektach magazynowych.

Największe obiekty magazynowe w Polsce mają powierzchnię kilkunastu hektarów. Ich płaskie, nasłonecznione dachy są naturalną lokalizacją dla instalacji fotowoltaicznych – a w ostatnich latach ten potencjał jest w coraz większym stopniu wykorzystywany.

  • Podwyższone wymagania dotyczące konstrukcji dachu w halach przemysłowych – co umożliwia montaż instalacji fotowoltaicznych – stały się standardem.
  • Najbardziej zainteresowane OZE są firmy planujące długoletni najem.
  • Energia pozyskiwana dzięki fotowoltaice może w przyszłości pokrywać nawet 30% zapotrzebowania w skali kraju.

Co mówią liczby

W pierwszym kwartale 2022 roku łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniosła ok. 57,1 GW, z czego ponad 18 GW (32%) przypada na Odnawialne Źródła Energii. Zaledwie rok wcześniej, w lutym 2021 moc zainstalowana OZE sięgała 12,8 GW.
Co stoi za tym bezprecedensowym wzrostem? Przede wszystkim boom w fotowoltaice, która zajmuje obecnie pierwsze miejsce w strukturze mocy zainstalowanej OZE (48%). W ciągu zaledwie jednego roku przybyło ponad 45 000 nowych instalacji, a prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) sugerują równie szybki przyrost w kolejnych latach.

Fotowoltaika stała się już istotną składową całego miksu energetycznego (ok. 15%), ale jej potencjał jest znacznie większy. Docelowo wskaźnik ten może być pomnożony dwukrotnie, co ze względu na stabilność systemu wydaje się obecnie optymalnym poziomem. Zainteresowanie inwestorów OZE pobudzane jest przez rosnące koszty energii. O ile na rynku hurtowym jeszcze w listopadzie 2020 roku cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, to w maju 2022 osiągnęła poziom 1000 zł/MWh. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin zapowiada przy tym dalsze wzrosty w 2023 r. Z drugiej strony, wdrażanie strategii ESG skłania firmy do pozyskiwania zielonej energii.

W magazynach

Choć większość nowych instalacji OZE realizowana jest przez prywatnych inwestorów na małą skalę domu jednorodzinnego, coraz więcej średnich i dużych instalacji PV zamawiają firmy. Szczególnie hale przemysłowe czy magazynowe z ich płaskimi dachami i dużą – sięgającą kilkunastu hektarów – powierzchnią są doskonałą lokalizacją dla farm fotowoltaicznych. Niemal wszyscy inwestorzy są obecnie zainteresowani tym rozwiązaniem. Nawet jeśli nie planują wykonania instalacji od razu, chcą, by nowa hala była do tego przystosowana. Wzmocnienie konstrukcji dachu wymaga dodatkowych nakładów finansowych, ale stało się już standardową praktyką – jak w niedalekiej przeszłości przejście z budynków dziesięcio- do dwunastometrowych czy zwiększenie liczby doków w magazynach. Producenci oferują z kolei systemy przeznaczone specjalnie na dachy pokryte membraną, z gwarancją sięgającą nawet 25 lat.

I nie tylko…

Dodatkowe obciążenie dachu instalacjami fotowoltaicznymi jest stosunkowo niewielkie – 15-30 kg/m2 – ale może być problemem w przypadku starszych obiektów. Jednak i w tym przypadku inwestorzy nie muszą rezygnować z OZE. Parking również jest przestrzenią, która może służyć do pozyskiwania energii, chroniąc jednocześnie stojące pojazdy przed przegrzewaniem. Wiaty z modułami fotowoltaicznymi są coraz częściej budowane w krajach Europy Południowej i Zachodniej – jedna z największych instalacji tego typu, znajdujący się w belgijskiej gminie Brugelette parking solarny przykrywa 7000 miejsc postojowych. Instalacje fotowoltaiczne można również rozmieścić na poziomie gruntu, w niewykorzystywanych częściach działki.
Pewnym utrudnieniem w eksploatacji elektrowni solarnych na dachach jest konieczność odśnieżania. Choć kilka ostatnich zim było pod tym względem wyjątkowo łagodnych, w wieloletniej perspektywie trzeba brać pod uwagę także możliwość występowania obfitych opadów, a więc pracochłonnego usuwania śniegu.

Zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne są zależne od warunków zewnętrznych, pogody, pory dnia. Zasadniczo jednak szczyt zużycia energii w fabrykach pokrywa się z czasem, gdy panele produkują najwięcej energii elektrycznej. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego poziomu autokonsumcji i bezpośrednie zużycie wytwarzanej energii, czyli rozwiązanie najbardziej opłacalne, a zarazem najprostsze, nie wymagające dodatkowych inwestycji w magazyny energii.

Nadwyżkę można wykorzystać np. do ładowania akumulatorów: coraz liczniejszych samochodów osobowych, maszyn używanych w magazynach czy hulajnóg elektrycznych, używanych przez pracowników szczególnie w dużych obiektach. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wciąż rośnie; w tej sytuacji pozyskiwanie jej w miejscu zużycia, za pomocą przyjaznych środowisku narzędzi wydaje się wydaje się najbardziej oczywistym wyborem.

Wspólna przyszłość hal przemysłowych i zielonej energii jest zatem pewna. Ważne, że zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej decydują się na zakładanie instalacji i doceniają korzyści płynące z posiadanie ich w swoich obiektach.