fbpx

Defining the New | New work models and approaches in the BSS sector

Pandemia COVID-19 nadal wpływa na nasze życie zawodowe i prywatne w bezprecedensowym stopniu, zmieniając wiele aspektów funkcjonowania firm i usług sektora publicznego. W swoim najnowszym raporcie „Defining the New. New work models and approaches in the BSS sector” Colliers przedstawił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 76 członków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), należących do kadr kierowniczych firm z sektora BSS.

W raporcie znajdują się informacje między innymi na temat:

  • wpływu zmian w środowisku pracy wywołanych sytuacją epidemiczną na zatrudnienie i produktywność pracowników, kwestie finansowe i przestrzeń biurową;
  • wprowadzanych środków bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dbałości o wellbeing pracowników i przyszłych strategii dotyczących talentów i lokalizacji;
  • wyzwań, z którymi firmy z sektora BSS muszą się obecnie mierzyć oraz szanse i obawy dotyczące przyszłości.

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • wśród organizacji stosujących w pandemii model tradycyjny lub zdalny aż 82% chciałoby wdrożyć model hybrydowy, tylko 14% nie planuje tego typu rozwiązania;
  • zdecydowana większość ankietowanych ocenia przygotowanie swojej firmy do wdrożenia hybrydy na poziomie umiarkowanym lub wyższym, tylko 6% uważa je za bardzo słaby;
  • największym wyzwaniem dla organizacji podczas pracy zdalnej, wśród ankietowanych  było utrzymanie poczucia przynależności wśród pracowników (83%);
  • jako główne wyzwanie stojące przed organizacjami w nadchodzącym roku aż 71% firm wskazało właśnie utrzymanie kluczowych talentów a 68% – przyciąganie najlepszych pracowników.

Pobierz raport i dowiedz się więcej (raport dostępny tylko w angielskiej wersji językowej).

English version: Defining the New | New work models and approaches in the BSS sector