fbpx

Dlaczego Lublin króluje w rankingach?

Mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego, rozwija się gospodarka czwartej generacji, wdrażane są kolejne etapy koncepcji smart city – opisuje Lublin Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku Colliers. Czy kryzys zaburzy ten dynamiczny rozwój?

Pierwsze dni wiosny 2020 roku zdominował jeden temat: pandemia koronawirusa i jej następstwa. Wpływ na gospodarkę będzie można w pełni ocenić dopiero za kilka miesięcy. Jednak już w połowie marca eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego porzucili umiarkowane scenariusze, uznając za pewnik, że epidemia będzie miała bardzo znaczący wpływ na sytuację gospodarczą Polski w 2020 roku.

Problemy zapewne nie okażą się równie dotkliwe we wszystkich branżach, a różnorodność daje szanse na ograniczenie strat. – Od 2011 roku podstawowym założeniem lubelskiej strategii rozwoju była jak największa dywersyfikacja gospodarki, oparcie jej na kilkunastu różnych sektorach – podkreśla Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, wykładowca w SGH w Warszawie. W Lublinie postawiliśmy na budowanie splecionych ekosystemów, które nazywamy wyżynami. Zaczęliśmy od wyżyny IT, mamy też medyczną, motoryzacyjną, biotechnologiczną i inne.

Główne gałęzie gospodarki, potencjał Lublina i jakość życia mieszkańców prezentuje raport „Przyszłość zaczyna się tu. Lublin”. Na przeszło 50 stronach opisane zostały m.in. specyfika lubelskiej gospodarki oraz oferta inwestycyjna miasta, w tym powierzchnie biurowe i magazynowe. To kolejna publikacja Colliers poświęcona wieloaspektowej analizie polskich miast.

Nowe szanse

Ograniczenia dotyczące podróży, spędzania wolnego czasu czy pracy są ciosem dla wielu branż.  Niektóre firmy weszły jednak w okres intensywnego rozwoju. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw z branży IT, a także farmaceutycznych. Lublin jest międzynarodowym centrum usług medycznych, w mieście prowadzone są badania naukowe we współpracy z partnerami z całego świata – podkreśla Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku Colliers.
To właśnie tutaj została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO), zaliczana do „Formuły 1″ w okulistyce. Klinika Okulistyki Ogólnej w zakresie Okulistycznych Chorób Rzadkich oraz Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały włączone do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR), jako unikatowe ośrodki eksperckie w Polsce. Ponadto działa tu również jedyny w Europie i drugi na świecie ośrodek oferujący eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi, skierowaną do pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym. Leczone są tu również rzadkie choroby naczyń.

Rynek magazynowy

Lublin ma długą tradycję przemysłową, a co za tym idzie – rozbudowaną infrastrukturę. Przez lata w regionie rozwijały się przemysł spożywczy, motoryzacyjny, lotniczy, a także chemiczny oraz biotechnologiczny. Lublin jest również prężnie rozwijającym się rynkiem pod względem zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej. Pierwszy obiekt tego typu został oddany do użytkowania w 2011 r. i od tego czasu deweloperzy sukcesywnie realizują kolejne projekty bądź rozbudowują już istniejące. Potencjał Lublina dostrzegli rodzimi, ale też międzynarodowi deweloperzy działający wcześniej w innych regionach Polski, jak np. Panattoni Europe, MLP Group czy Goodman. Na koniec 2019 r. całkowita podaż osiągnęła poziom ok. 232 tys. m2, z czego 43 tys. m2 zostało dostarczone w minionym roku. W budowie znajdowało się 53,1 tys. m2 w ramach kolejnego projektu Panattoni tj. Panattoni Park Lublin III.

Rozwój gospodarczy miasta oraz znacznie poprawiająca się infrastruktura drogowa w regionie sprawiają, że zainteresowanie tą lokalizacją sukcesywnie wzrasta. Na koniec ubiegłego roku całość istniejącej powierzchni magazynowej na rynku lubelskim była objęta umowami najmu. W ofercie znajdują się natomiast powierzchnie będące w fazie budowy w ramach Panattoni Park Lublin III. Świadomi potencjału rynku inwestorzy zabezpieczają grunty pod kolejne inwestycje magazynowe. W przygotowaniu jest inwestycja MLP Lublin II (51,5 tys. m2), planowane są również kolejne etapy projektu Panattoni Park Lublin II (60 tys. m2). Oznacza to, że w najbliższych latach całkowity poziom podaży na lubelskim rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej może osiągnąć poziom ok. 400 tys. m2 – opisuje Dominika Jędrak.

Zieleń i rowery

Lublin to miasto rozwijające się bardzo intensywnie. Bogata historia i tradycja przeplata się z nowoczesnością, widoczną w zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych, wysokiej klasy powierzchni biurowej, magazynowej, handlowej a także w rozwijającej się infrastrukturze, nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym czy wreszcie w inteligentnym zarządzaniu miastem. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego, rozwija się gospodarka czwartej generacji, wdrażane są kolejne etapy koncepcji smart city i co ważne stawia się również na budowę przyjaznych, zielonych przestrzeni w poszczególnych dzielnicach. Co ciekawe, Lublin posiada siatkę ścieżek rowerowych umożliwiającą przejazd z jednej części miasta do drugiej zupełnie bezkolizyjnie, to jest nie przejeżdżając przez żadne skrzyżowania z ruchem kołowym.

Studenci ze świata

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego miasto zajmuje 1. miejsce (ex aequo z Warszawą) w kraju pod względem umiędzynarodowienia uczelni wyższych, obcokrajowcy stanowią w nim ponad 10% studentów. W dziewięciu lubelskich uczelniach kształci się 61,5 tys. studentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 kierunków z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych. O jakości życia i pracy w Lublinie świadczy również duża liczba powracających z zagranicy osób m.in. naukowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dla których miasto jest atrakcyjnym miejscem dla dalszego rozwoju między innymi ze względu na nowoczesną infrastrukturę badawczą i wyposażenie lubelskich laboratoriów, ale również ze względu na łatwiejszy dostęp do finansowania badań naukowych i ich komercjalizacji.

Powody do optymizmu

Miasto, dzięki bogatemu zapleczu naukowemu, jak również efektywnej współpracy na linii miasto-biznes-nauka, ma szanse stać się ważnym europejskim ośrodkiem badań i rozwoju najnowszych technologii. Warto wspomnieć, że w międzynarodowych rankingach, miasto stawiane jest na równi ze wschodnioeuropejskimi stolicami, takimi jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno. Przykładem może być „Badanie Postrzegania Przyjazności Miast dla Biznesu” sporządzane przez think tank Emerging Europe. Lublin zajął tu wysoką 5. pozycję w kategorii puli talentów i wsparcia władz lokalnych, konkurując z 74 innymi miastami z regionu – podsumowuje Dominika Jędrak.

Pobierz raport „Przyszłość zaczyna się tu. Lublin” >>