fbpx

ESG: A Tipping Point

Strategia ESG nie jest już opcją, to konieczność

  • Według najnowszego raportu Colliers „ESG: A Tipping Point”, globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju skutkuje niepewnością na rynku inwestycji w nieruchomości w kontekście dostosowania budynków do wytycznych ESG.
  • Szczególnym powodem do niepokoju jest ogromny potencjalny koszt dostosowania istniejących budynków do wymogów ESG. W raporcie Colliers szacuje się, że w samej Europie koszty te mogą wynieść około 7 bilionów euro.
  • Edukowanie zarządów w zakresie nowych obowiązków wynikających z pojawiających się regulacji będzie istotnym elementem transformacji.
  • ESG  (z angielskiego Environmental, Social and Governance) to pojęcie społecznej odpowiedzialności organizacji i biznesu, ale także czynniki, które wiążą się z ochroną środowiska i z ładem korporacyjnym. Firmy powinny uwzględnić je w swoich strategiach, by budować zrównoważoną, odpowiedzialną i ukierunkowaną na cel organizację łączącą różne perspektywy.

Jak na razie nie istnieje jeden zbiór ram sprawozdawczości, który stałby się akceptowanym na całym świecie standardem w zakresie raportowania ESG. To duże wyzwanie dla inwestorów na rynku nieruchomości, którym trudno jest przewidzieć przyszłe wymagania i zobowiązania w kontekście zrównoważonego rozwoju. Nowy raport Colliers zwraca uwagę na potrzebę określenia standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości.

Pobierz raport i dowiedz się więcej: ESG: A Tipping Point