fbpx

Kontakt

Colliers Poland Sp. z o.o.

Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
+48 22 331 78 00
redakcja@colliers.pl

 

Wachlarz naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych
  • doradztwo inwestycyjne
  • zarządzanie nieruchomościami
  • zarządzanie projektami budowlanymi
  • certyfikacja zielonych budynków
  • wyceny nieruchomości
  • badania rynku

+ Czytaj więcej

Colliers Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000135840, o kapitale zakładowym w wysokości: 965.000,00 złotych, NIP: 5251578590, REGON: 012425925