Bez kategorii

Magazynów buduje się najwięcej w historii

Polska jest obecnie prawdziwym eldorado dla firm logistycznych i deweloperów magazynowych. W ciągu ostatnich kilku lat przemysł ten kwitnie na niezwykłą skalę, a liczba nowo wybudowanych obiektów rośnie w tempie niewidocznym dotąd. Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku przybyło ponad 2 miliony m² nowej powierzchni magazynowej, co świadczy o tym, że magazynów buduje się najwięcej w historii.

Wzrost znaczenia Polski jako kluczowego rynku logistycznego w Europie jest związany z kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich jest rosnący eksport polskich produktów – zarówno przemysłowych jak i rolno-spożywczych – do krajów UE oraz Azji. Dynamiczny rozwój branż takich jak motoryzacyjna, meblarska czy e-commerce również generuje potrzebę inwestowania w infrastrukturę magazynową.

Po drugie, Polska posiada dogodne położenie geograficzne oraz dobre połączenia transportowe – zarówno drogowe, kolejowe jak i lotnicze – co umożliwia sprawną dystrybucję towarów na kontynencie europejskim. Jest to również powód, dlaczego coraz więcej międzynarodowych firm decyduje się na lokalizację swoich centrów logistycznych właśnie na naszym rynku.

Z kolei trzecim czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój sektora magazynowego jest coraz większe zainteresowanie inwestorów i deweloperów działającymi w tej branży. Na rynek wchodzą zarówno nowe, globalne firmy, jak i mniejsi gracze, widząc ogromny potencjał i możliwości związane z jego rozbudową.

Pomimo rekordowej liczby nowo budowanych magazynów, wciąż utrzymuje się duża presja na zapewnienie kolejnych powierzchni. W związku z tym wiele przedsiębiorstw decyduje się na wynajem długoterminowy, co przekorywuje się na stabilność i wyższe stawki czynszowe na tym rynku.

Oczywiście nie można pominąć wpływu pandemii COVID-19 na ten sektor gospodarki. Wielu ekspertów zgodnie przyznaje, że o ile kryzys zdrowotny spowolnił rozwój niektórych gałęzi gospodarki, to jednocześnie wpłynął korzystnie na rynek magazynowy. Rosnąca liczba zamówień realizowanych za pośrednictwem internetu oraz niepewność dotycząca dostaw z innych kontynentów tylko przyspieszyły fiestę budowniczą w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, można z dużym prawdopodobieństwem prognozować dalszy rozwój sektora magazynowego w naszym kraju. Polska zmierza do ugruntowania swojej pozycji jako jednego z czołowych rynków logistycznych w Europie, co przyczynia się zarówno do napływu inwestycji, jak i generowania nowych miejsc pracy dla polskich pracowników. Wydaje się więc, że boom na magazyny będzie kontynuowany.

Rynek magazynowy w Polsce dynamicznie się rozwija, osiągając poziom, którego jeszcze nigdy wcześniej nie zanotowano. W ciągu ostatnich kilku lat liczba nowo powstałych magazynów przebiła wszelkie rekordy, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i możliwości obsługi klientów.

Zagraniczne firmy, kiedy mowa o logistyce czy składowaniu towary, coraz chętniej zwracają uwagę na teren Polski za ścisłe położenie geograficzne powoduje, że stanowi ona istny umiejscowiony między Wschodem a Zachodem Europy i pozwala na efektywny transport towarów na dużą skalę. Istotny wpływ na obecny stan rzeczy mają także dodatkowe inwestycje z sektora prywatnego oraz państwowego.

Eksperci podkreślają też skokowy wzrost zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe spowodowany pandemią koronawirusa. Obostrzenia i zmiana sytuacji gospodarczej doprowadziły do wzrostu popularności zakupów online. Klienci zwyczajowo korzystający ze sklepów stacjonarnych przeszli na zakupy przez internet, co zmusiło wiele firm do resztukturyzacji swojej działalności i poszukiwania nowych rozwiązań. W efekcie doszło do zwiększonej potrzeby składowania towarów.

Budowany na coraz szerszą skalę sektor magazynów w Polsce daje też ogromne możliwości dla rynku pracy. Tworzy się wiele miejsc zatrudnienia nie tylko związanych z bezpośrednim przechowywaniem towarów, ale także na stanowiskach odpowiedzialnych za infrastrukturę, obszar ochrony i monitorowania, transport czy utrzymanie porządku. Przyciąga to dodatkowo inwestorów chcących ulokować własne przedsiębiorstwa.

Warto również zwrócić uwagę, że wzrostowi liczby magazynów zawdzięczamy rozwój nowych technologii i innowacji w procesie logistycznym. Digitalizacja przyczynia się do jeszcze szybszego przepływu informacji pomiędzy firmami a klientami, co docelowo prowadzi do zwiększenia dynamiki obsługi zamówień.

Mimo wprowadzeniem na rynek coraz większej liczby magazynów, deweloperzy podkreślają niski poziom powierzchni niewynajętych. Oswajczają, że nawet na tle Europy stopa niewynajętych powierzchni magazynowych w Polsce plasuje się na bardzo niskim poziomie około 5%. Daje to możliwość rozwijania kolejnych inwestycji opartych na budowie nowoczesnych i spełniających najwyższe standardy obiektów magazynowych.

Rozwój sektora magazynowego w Polsce to dowód na dynamiczną sytuację gospodarczą i coraz większe zainteresowanie inwestorów naszym krajem. Niewątpliwie to pozytywne zjawisko, które stanowi świadectwo przyszłościowym i konkurencyjnym perspektyw dla polskiej gospodarki.

Możesz również polubić…