fbpx

Rewitalizacja we Wrocławiu. Przedmieście Oławskie

Jak przekształcić Trójkąt Bermudzki w atrakcyjną dzielnicę miasta? Ta radykalna zmiana zachodzi na naszych oczach.

Przedmieście Oławskie. Osiedle, w którym bez większych wydatków na scenografię można kręcić filmy wojenne. To nie figura retoryczna – zaniedbane podwórka i ściany ze śladami po pociskach były tłem akcji między innymi w obrazie „Berlin, ostatni tydzień wojny”. Także powódź, która w 1997 roku dotknęła Wrocław szczególnie wiele szkód wyrządziła właśnie w tym rejonie. Do złego stanu obiektów dochodzi jeszcze zła sława miejsca nie do końca bezpiecznego, która na dziesięciolecia przywarła do tej części miasta. A przecież Przedmieście Oławskie posiada wiele atutów. Centralną lokalizację, tereny zielone przy brzegach rzeki Oławy, przedwojenną zabudowę. Wieloletnie zaniedbanie sprawiło jednak, że tradycyjnie osiedle traktowane było we Wrocławiu jako nieatrakcyjne. A przecież jest zupełnie na odwrót!

Rewitalizacja: krok po kroku

Przed rozpoczęciem remontów konieczne były przygotowania, w tym sporządzenie masterplanu. Prace przygotowawcze zaczęły się jeszcze w 2012 roku. Aby uaktywnić mieszkańców i włączyć ich w proces, na miejscu przeprowadzono konsultacje. Niemniej istotne było zapewnienie finansowania. Koszt planowanych prac oszacowany został na około 50,5 mln zł, przeszło połowa budżetu pochodzić ma z funduszy unijnych.
Ważną częścią planu są działania w przestrzeni publicznej. Współczesne miasta zwracają się w stronę wody – warszawskie Bulwary Wiślane są jednym z przykładów tej tendencji. Nic więc dziwnego, że jednym z celów rewitalizacji jest zagospodarowanie nabrzeża Oławy, wyznaczającej północną granicę Przedmieścia Oławskiego. Wzdłuż rzeki powstać mają trasy spacerowe, miejsca do wypoczynku i aktywności sportowej, dostępne także wieczorem dzięki nowemu oświetleniu. Uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia wyznaczą strefę atrakcyjną dla mieszkańców gęsto zabudowanej części Wrocławia. Rośliny mają się pojawić także w bezpośrednim sąsiedztwie domów. Na czterech podwórkach urządzone zostaną tereny zielone z drzewami, krzewami i bylinami. Nasadzenia uzupełni mała architektura. Tak uporządkowana i przyjazna przestrzeń będą sprzyjać integracji mieszkańców.

Myśleć inaczej

Rewitalizacja to coś więcej, niż powierzchowny lifting, malowanie elewacji czy ustawienie kilku kwietników. Równie ważne są zaangażowanie samych mieszkańców i zmiana sposobu, w jakim postrzegane jest miejsce. Poza pracami porządkowymi czy remontami projekt przekształcenia Przedmieścia Oławskiego zakłada także aktywizację użytkowników. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest stworzenie lokalnych centrów aktywności. Miasto przebuduje w tym celu oficyny przy Traugutta 81 oraz Prądzyńskiego 39a. Zaadaptowane budynki mają służyć różnym grupom społecznym – dzieciom i seniorom, miłośnikom kina i sportu. Oprócz budynków zmodernizowane zostanie także ich otoczenie, w sąsiedztwie urządzone zostaną m.in. place zabaw,
Poprawie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności osiedla ma służyć także program udostępnienia gminnych lokali. Aż dziesięć pustostanów przejdzie generalny remont, aby stać się bazą dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Uzupełnieniem tych systemowych działań są prace remontowe, którym poddane zostaną zarówno przestrzenie publiczne, jak i kamienice. W pierwszym etapie modernizacji doczeka się 15 budynków. Pierwsze efekty rewitalizacji będzie można ocenić jeszcze w 2019 roku.

Inne teksty o rewitalizacji terenów miejskich>>