fbpx

Różnorodność to przewaga

Budując zespół, nie deklarujmy tylko, że lubimy różnorodność – wprowadźmy do niego osoby różnej płci, wieku, z odmiennym doświadczeniem i temperamentem.

Firma Colliers International w maju 2020 roku dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Należy do niego już prawie 300 przedsiębiorstw, dla których otwarcie na różnorodność jest priorytetem w tworzeniu środowiska pracy.
Sygnowanie karty ma dla Colliers znaczenie symboliczne. To  ukonstytuowanie i potwierdzenie dotychczasowych praktyk firmy wspierających różnorodność. Anonimowe badania prowadzone wśród pracowników Colliers od wielu lat potwierdzają szczególnie wysoką ocenę działań z tego obszaru. Jest to sfera unormowana wewnętrznymi przepisami – ogólnym zapisem w Kodeksie Postępowania i Etyki Colliers, wykluczającym dyskryminowanie pracowników z jakiegokolwiek powodu. W praktyce ścisłe wytyczne nie były dotąd i nadal nie są potrzebne. Natomiast jest to dobry moment na ich skodyfikowanie – na piśmie, w formie prostych zasad.
Wspieranie różnorodności wydaje się działaniem naturalnym. Nie tylko sprzyja dobrej atmosferze w miejscu pracy, poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też pozwala budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Ukryty potencjał

Polska jest dość jednorodnym etnicznie państwem, również pod względem kulturowym i religijnym wyróżnia się na tle kontynentu homogenicznością. Podziały są jednak nieuniknione w każdej populacji – ich kryterium mogą być wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenia, środowisko życia. Te czynniki kształtują nas, wpływając na nasze charaktery, wartości, poglądy, sposób działania, zainteresowania i umiejętności sprawiając, że sposób myślenia każdego z nas i perspektywa, z jakiej patrzymy na świat, są tak indywidualne. Umiejętność wykorzystania tych zasobów to wielki atut we współczesnym, złożonym świecie. Nie jest łatwo zaufać opiniom osoby diametralnie różniącej się od nas samych, oddzielonej dystansem wieku czy stopniem w hierarchii służbowej. Pozwala to jednak dostrzec zupełnie nowe możliwości.

Holistyczne spojrzenie

Szybka reakcja czy działanie poprzedzone szczegółową analizą? Strategia ryzykowna czy zachowawcza? Im bardziej zróżnicowany jest zespół, tym bogatsza pula odmiennych pomysłów, a więc i większa szansa na znalezienie optymalnego rozwiązania. Niemniej ważna jest konstruktywna krytyka. Pomysł, który na początku wydawał się doskonały, może okazać się pułapką. Zdarza się bowiem, że interpretowany jest w sposób daleki od intencji autora – co szczególnie bolesne może być np. w przypadku kampanii reklamowej, która przez różnice w odbiorze może zmienić się w wizerunkową porażkę. Zauważenie w porę możliwych konsekwencji okazuje się w takiej sytuacji bezcenne. Kontakt z osobami o odmiennych kompetencjach pozwala też członkom zespołu uczyć się od siebie nawzajem, zyskać szerszą perspektywę.
Różnorodność przydaje się w czasie kryzysu i działania na niepewnym gruncie, ale też w okresach stabilizacji. Ma też duże znaczenie w relacjach międzyludzkich – są one ważne na każdym poziomie biznesu, a we współpracy z klientem wciąż nieoceniony pozostaje nieokreślony, ale ważny czynnik – „chemia” między kontaktującymi się ze sobą osobami. Różnorodność daje większe możliwości zapewnienia klientowi szerokiej, jak najbardziej kompleksowej usługi, lepszego rozumienia jego potrzeb i dostarczania do nich najbardziej adekwatnych rozwiązań. Pozwala także właściwie dopasować zespół do jego obsługi.

Otwarcie

Zatrudniając np. wyłącznie młodych pracowników lub tylko doświadczonych, pracodawca sam ogranicza twórcze możliwości zespołu. Najważniejsze w procesie rekrutacji powinny być kompetencje oraz dopasowanie do zespołu, tak aby grupa mogła ze sobą sprawnie funkcjonować. Takie poszukiwanie nowych członków, którzy z jednej strony zapewnią różnorodność (w rozmaitych aspektach), a z drugiej strony będą spójni z firmą i zespołem pod względem wartości czy postaw jest nie lada wyzwaniem. Pozwala jednak uniknąć kreowania potencjalnych sytuacji konfliktowych, mogących się tworzyć w przypadku kompletnego niedopasowania.

Nie wystarczy jednak zebranie grupy różnorodnych indywidualności, aby osiągnąć sukces biznesowy. Nawet najbardziej obiecujące idee są nieprzydatne, jeśli autor zachowa je dla siebie. Niezbędna jest więc kultura pracy gwarantująca, że zabranie głosu nie pociągnie za sobą nagany czy wyśmiewania. Do wyrażania opinii zachęcają nie deklaracje pracodawcy, lecz jego codzienne działania. Aktywną postawę wspierają też warsztaty, ankiety, różne formy interakcji z pracownikiem.

Po(d)stawa

Różnorodność jest w cenie, ale bez wspólnej płaszczyzny porozumienia żadna organizacja nie może działać sprawnie. Fundamentem pozostaje spójny system wartości oraz postawy, którymi kieruje się organizacja i których oczekuje od swoich pracowników. Na przykład w Colliers są to: zorientowanie na działanie, współpracę i wzajemne wspieranie, chęć stałego rozwijania się, samodzielność, poszukiwanie rozwiązań. Dzieląc podobną postawę życiową, można mieć jednocześnie zupełnie inne spojrzenie na konkretny problem i wspólnie dążyć do celu. I to jest piękne w różnorodności.

 Jak zostać najlepszym pracodawcą w Polsce? >>