fbpx

Rynek magazynowy w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Rynki nieruchomości przemysłowych i logistycznych w regionie 17 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry) są na różnych etapach dojrzałości zarówno pod względem wielkości, jak i tempa rozwoju. Łączna podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych w tym regionie wynosi ponad 50 mln mkw.

Do najważniejszych wyzwań w sektorze przemysłowym i logistycznym należą dostępność gruntów i nieruchomości w lokalizacjach spełniających oczekiwania zarówno deweloperów, jak i użytkowników końcowych, dostępność i niezawodność usług komunalnych, dostęp do infrastruktury transportowej, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz oferta zachęt inwestycyjnych.

Pobierz raport i dowiedz się więcej (raport dostępny tylko w wersji angielskiej):

ExCEEding Borders – Industrial & Logistics Market in CEE-17