fbpx

Future Talks, odc.4.: Magazyny przyszłości

Rosnący handel online i logistyka zwrotów wymuszają na sieciach handlowych nowocześniejszą przestrzeń magazynową.

Rynek powierzchni magazynowych na świecie i w Polsce rozwija się na niespotykaną skalę, a dzieje się to głównie za sprawą rozwoju branży e-commerce.W najbliższej przyszłości będziemy mogli obserwować wzrost zapotrzebowania na projekty miejskie, które są następstwem rozwijającego się sektora sprzedaży online.

Połączenie dużych zbiorów danych ze sztuczną inteligencją, pozwoli w magazynach na lepsze rozplanowanie procesów, przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów oraz dostosowanie zatowarowania poszczególnych magazynów, do tego w jaki sposób klienci w przyszłości będą robić zakupy. W magazynach przyszłości rola człowieka, pracownika zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Coraz więcej osób będzie zatrudnionych w IT i utrzymaniu ruchu.

Logistyka jest coraz ważniejsza dla światowej gospodarki. Magazyny są projektowane tak, aby ich ekspozycja na środowisko była jak najmniejsza. Szereg takich rozwiązań ekologicznych obejmują dwa największe certyfikaty na świecie. Jest to certyfikat LEED albo BREEM.

Amazon projektuje magazyny, które będą się unosić w powietrzu albo będą zlokalizowane pod wodą. Spodziewamy się, że najbliższe lata przyniosą rozwiązania trochę bardziej konwencjonalne. Dostawa dronami, bądź odbiór przesyłek w dniu zamówienia będzie standardem.

English version:

The warehouse market globally and in Poland is developing on an unprecedented scale. This is mainly due to e-commerce. We will soon see an increase in demand for urban projects, that are a consequence of the growing online sales sector.

The combination of large data sets with artificial intelligence will allow warehouse owners and  tenants to plan processes better. This will allow to predict consumer behaviour and to adjust the stock to the future consumer needs. In warehouses of the future, the role of staff will be limited to a minimum. More and more people will be employed in IT and maintenance departments, rather than physical workers in warehouse sector.

Logistics is becoming increasingly important for the global economy. Warehouses are designed so that their impact on the environment is as low as possible. A number of these are part of the two most important certificates: LEED or BREEAM.

Amazon is designing warehouses that will float in the air or that will be located underwater. However, we expect that the coming years will bring slightly more conventional solutions. Drone delivery or collection of packages on the day they are ordered will become standard.

Tutaj obejrzysz więcej odcinków z serii Future Talks by Colliers>>