fbpx

WELL. Certyfikat inny niż wszystkie

Przed stworzeniem systemu WELL nie było podobnego zestawu wytycznych funkcjonowania budynków. Tak kompleksowego i obejmującego różne aspekty funkcjonowania nieruchomości, z myślą o jednym celu: dobrym samopoczuciu użytkowników.

Setki wymogów, sto głównych kryteriów oceny. Certyfikacja WELL jest skomplikowanym i długotrwałym procesem, prowadzonym indywidualnie w każdym obiekcie. Oceną zajmują się przedstawiciele International WELL Building Institute (IWBWI), a podstawą do przyznania certyfikatu na poziomie Silver, Gold lub Platinum są pomiary, weryfikacja dokumentacji i wizja lokalna. Wiele z kryteriów może zaskoczyć przeciętnego użytkownika biura, a zakresem obejmują niemal wszystkie aspekty korzystania z budynku. Zagadnienia zgrupowano w siedmiu kategoriach: powietrze, woda, pożywienie, fitness, komfort, oświetlenie, umysł.

WELL: diabeł tkwi w szczegółach

Kompleksowość systemu WELL można oceni, przyglądając się choćby kwestii wody pitnej. Zgodnie z  Kodeksem Pracy do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy, wody zdatnej do picia. Stąd w niektórych budynkach stałym elementem wyposażenia są dystrybutory wody źródlanej, w innych filtry umożliwiające picie wody wodociągowej bez gotowania. Przepisy nie regulują zbyt szczegółowo parametrów wody lub aspektów, które zachęcałyby do odpowiedniego nawadniania organizmu – w przypadku certyfikatu WELL jest inaczej. Podstawą są limity zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych czy pestycydów. Ale pod uwagę brane są także stopień przezroczystości, zapach, smak. Starając się zachęcić użytkowników do korzystania z ujęć wody, WELL rekomenduje 30-metrowy limit odległości od dowolnego stanowiska pracy do najbliższego źródła wody pitnej. Każdy dystrybutor musi być utrzymywany w czystości, a samo picie wody promowane jest przez pracodawcę jako zdrowy nawyk.

Sposób na sukces

Procedura certyfikacji WELL jest krańcowo odmienna od liniowego schematu projekt-wykonanie-odbiór pracy. Można ją traktować raczej jako ciągły proces, nad którym przez cały czas czuwają audytorzy i który wymaga zaangażowania wielu interesariuszy: od projektanta, wykonawców, przez administratora obiektu, po użytkowników. W przypadku LEED czy BREEAM certyfikaty przyznawane są na różnych etapach, od projektu, przez budowę, po eksploatację. WELL jest inny, działa holistycznie, oprócz  charakterystyki obiektu bardzo istotne jest jego faktyczne funkcjonowanie i praktyki związane z utrzymaniem nieruchomości. Nawet najlepiej zaprojektowany biurowiec może stracić certyfikat, jeśli założenia nie są praktykowane.

Dobry wzór

WELL sprawdza się nie tylko jako certyfikat, ale również jako lista dobrych praktyk i rozwiązań, poprawiających dostępność budynku dla wszystkich użytkowników, ułatwiających zagospodarowanie przestrzeni, poprawę warunków akustycznych czy związanych z ergonomią. Warto zweryfikować potencjał budynku oraz ewentualne możliwości usprawnień. Nawet jeśli nie jest możliwe wprowadzenie w życie wszystkich wytycznych WELL, dzięki kilku dostępnym poziomom certyfikacji możliwe jest otrzymanie podstawowego odznaczenia już za udokumentowanie samych wymagań koniecznych. Poprawa warunków pracy jest korzystna wizerunkowo i warto się nią chwalić. Przede wszystkim jednak przyczynia się do polepszenia wydajności pracowników i ich komfortu w miejscu, w którym spędzają znaczną cześć dnia.

Posłuchaj podcastu Expert Talks by Colliers o zielonych biurach>>