fbpx

Wspólne inicjatywy łączą

Biurowce, w których często pracują tysiące osób mają ogromny potencjał do niesienia pomocy. Warto go wykorzystać.

Akcje prospołeczne, z którymi coraz częściej można się spotkać w obiektach biurowych, a które skierowane są do najemców, można podzielić na kilka grup. Pierwsze z nich mają na celu poszerzenie wiedzy na konkretny temat, czy też uświadomienie wybranego problemu społecznego. Takim przykładem może być ogólnopolska akcja „Na niebiesko dla autyzmu”, w ramach której na początku kwietnia nieruchomości w całej Polsce biorą udział w wielkiej niebieskiej iluminacji. Drugi typ wydarzeń wiąże się z różnego rodzaju zbiórkami, akacjami charytatywnymi, które zachęcają najemców do wsparcia potrzebujących. Wśród nich można wymienić, np. zbiórki książek dla szpitali, zbiórki rzeczy i żywności przed świętami dla najbardziej potrzebujących czy zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt.

Lubimy się dzielić

Dziś najemcy są bardzo aktywni i chętnie uczestniczą w proponowanych im wydarzeniach – nie tylko takich, w czasie których sami mogą skorzystać z dodatkowych atrakcji, ale także takich, w których mogą dać coś od siebie. Podobnie jest z właścicielami nieruchomości, którzy obecnie są bardzo uwrażliwieni na niesienie pomocy.

Najczęściej sama inicjatywa przeprowadzenia akcji charytatywnej wychodzi od zarządcy nieruchomości. Następnie jej skala i forma jest uzgadniana z właścicielem budynku. Zdarzają się jednak również sytuacje, w których to właściciele lub sami najemcy proponują działania prospołeczne. Wszystkie pomysły są wówczas analizowane przez zarządcę, konsultowane z innymi najemcami i jeśli spotkają się z aprobatą zostają wprowadzane w życie. Często małe akcje prowadzone przez najemców we własnym zakresie, wśród swoich pracowników, urastają do rangi wydarzeń prowadzonych w całym budynku lub nawet kilku obiektach zarządzanych przez Colliers.

Mądry wybór

Rolą zarządcy, poza koordynacją poszczególnych wydarzeń, jest też wyszukanie i wybranie instytucji, które w danym momencie potrzebują pomocy. Z jednej strony możliwe jest włączanie się w większe akcje organizowane przez np. potrzebujące szpitale czy schroniska. Z drugiej jednak strony, zarządca może samodzielnie wyszukać organizacje, niekoniecznie te największe, które wspólnie z właścicielami i najemcami budynku zdecyduje się wesprzeć. Częściowo takie akcje są planowane przez zarządców z odpowiednim wyprzedzeniem, zwykle w perspektywie roku. Nie oznacza to jednak, że jeśli w ciągu roku pojawią się dodatkowe możliwości czy potrzeby zorganizowania kolejnych wydarzeń, nie będzie to możliwe.

Każda akcja, podczas której uda się pomóc potrzebującym, przynosi wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dużo satysfakcji, a w wielu przypadkach wymaga jedynie dobrych chęci, poświęcenia czasu i podzielenia się tym, co większość osób ma we własnych domach.

Więcej tekstów z kategorii Zarządzanie Nieruchomościami»