fbpx

Zielone biuro jest tańsze i zdrowsze

Jak na certyfikacji powierzchni biurowych korzystają najemcy

Obecnie na polskim, a w szczególności warszawskim rynku nieruchomości komercyjnych, obserwujemy znaczący wzrost liczby certyfikowanych budynków. Według stanu na II kwartał 2014 roku już około 400 budynków w Polsce posiada lub jest w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu LEED lub BREEAM.

Wraz ze wzrostem popularności procesu certyfikacji pojawia się coraz więcej informacji dotyczących korzyści płynących z wynajmowania powierzchni w zielonym budynku. Dla najemcy potencjalne korzyści można podzielić na dwie główne kategorie.

Zielone, czyli tańsze

Pierwsza z nich to zmniejszone koszty funkcjonowania nieruchomości wynikające z ograniczenia zużycia wody, energii elektrycznej oraz gazu lub ciepła sieciowego skutkujące niższymi opłatami za media.

W nowych budynkach posiadających certyfikat jedną z kategorii oceny jest efektywność energetyczna, gdzie oceniany budynek porównywany jest do tzw. „budynku bazowego”, czyli budynku spełniającego minimalne wymogi amerykańskiej normy ASHRAE 90.1-2007 lub 2010 w wypadku oceny w systemie LEED for Core and Shell lub Warunków Technicznych w wypadku oceny w systemie BREEAM International. Efektem takiej symulacji jest procentowa oszczędności energii w obiekcie projektowanym w stosunku do opisanego budynku bazowego, wyliczana poprzez porównanie obliczeniowego zużycia energii w obiekcie projektowanym i bazowym.

Wynajmując przestrzeń w obiekcie certyfikowanym warto więc zwrócić uwagę na to ile punktów budynek uzyskał w kategorii energii oraz jakie są rezultaty takiej symulacji. Można w ten sposób określić przybliżone koszty funkcjonowania obiektu oraz jego potencjał do uzyskania oszczędności. 

Uwaga! Ponieważ LEED i BREEAM są systemami wielokryterialnymi, dwa budynki o tym samym poziome certyfikatu mogą się różnić punktami uzyskanymi w danych kategoriach, w tym efektywnością energetyczną.

Zielone, czyli zdrowsze

Drugą kategorią są korzyści z certyfikatów dla budynku lub dla wynajmowanej przestrzeni wynikające z zastosowania udogodnień dla pracowników oraz zwiększenia jakości środowiska pracy.

Badania z rynków amerykańskich i europejskich jasno pokazują, że biura oraz budynki z certyfikatami odznaczają się lepszym środowiskiem pracy dzięki wykorzystaniu materiałów nie wpływających niekorzystnie na zdrowie oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości światła dziennego, lepszej filtracji powietrza, czy możliwości dostosowywania parametrów komfortu termicznego do preferencji użytkowników. Przekłada się to na mniejszą ilość zwolnień chorobowych u pracowników. W firmach usługowych, gdzie dużą część kosztów stanowią pensje, nawet kilkuprocentowy wzrost produktywności może przełożyć się na oszczędności wielokrotnie przewyższające te wynikające z ograniczenia zużycia energii. Podobnie, jak w wypadku efektywności energetycznej, warto tu zwrócić uwagę na to ile punktów budynek uzyskał w kategorii jakości środowiska wewnętrznego i jakie procedury zostały wdrożone w trakcie budowy.